חרבות ברזל
דרך העיניים של תושבי אשקלון

אלדד עובדיה

הדר עסילה

אדי ישראל

אשר דיין

לוגו עיריית אשקלון